Wyniki badań nad produktywnością pracowników

27 lipca 2014
badania

Do pracodawców najlepiej przemawiają liczby, a więc tym przedstawiamy dokładne wyniki jak ergonomia wpływa na wydajność pracowników.

Badania naukowców dowodzą, że oferując pracownikom biurowym nowe krzesło biurowe oraz 90-minutowe szkolenie z ergonomii wraz z instrukcjami jak prawidłowo skonfigurować stanowisko pracy powodujemy wzrost ich produktywności o 17,7%. Te same padania wykazują, że zapewniając pracownikom wyłącznie szkolenie z ergonomii nie będzie ono miało wpływu na ich produktywność.

Wyniki innych badań prowadzą do podobnych wniosków. Optymalna reorganizacja stanowisk pracy daje wzrost wydajności pracowników o 17,5%.