Czym jest ergonomia?

Ergonomia to termin często rzucany przez speców od BHP lub marketingu. Dla niektórych ma on konkretne znaczenie, a dla innych obejmuje wszystko i nic. Zastanawiasz się czym jest ergonomia?

 

Definicja ergonomii

Ergonomia wywodzi się od dwóch greckich słów: ergon, co oznacza pracę i nomos, co oznacza prawo. Przez połączenie otrzymujemy słowo oznaczające naukę o pracy i relacji danej osoby do tej pracy. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomiczne (The International Ergonomics Association) przyjęło za definicję:

„Ergonomia (lub czynniki ludzkie) to dyscyplina naukowa, zajmująca się zrozumieniem oddziaływań zachodzących pomiędzy: ludźmi a innymi elementami systemu; jest profesją (zawodem) dotyczącym teorii, zasad, danych i metod projektowania, mających na celu optymalizację dobra ludzkiego i ogólnego osiągu systemu. Ergonomia wnosi wkład we wzornictwo oraz ocenę zadań, pracy, produktów, środowiska i systemów, mając na celu uczynienie je kompatybilnymi z potrzebami, możliwościami i ograniczeniami ludzi.” (tłum. Tomasz Izydorczyk)

Ta definicja nadal niezbyt dokładnie mówi nam czym jest ergonomia. Uprośćmy to. Ergonomia to nauka robienia rzeczy komfortowo. To także wykonywanie procesów efektywnie.

 

 

Czym jest ergonomia?

Najprościej mówiąc, ergonomia według definicji oznacza naukę o pracy. Ergonomem, tj. praktykiem ergonomii, jest osoba zajmująca się komfortem pracy i tym jak wykonywać ją skuteczniej. Ergonomia jest powszechnie rozpatrywana w kontekście produktów. Należy jednak pamiętać, że jednakowo może ona dotyczyć procesów i usług. Zarówno dla ciebie, jak i dla użytkownika twoich produktów będzie się to wiązało z odpowiedzią na pytanie „jak mogę korzystać z produktu lub usługi aby spełnić moje potrzeby?” oraz „czy będę lubił z tego korzystać?”. Ergonomia pomaga określić czy lubimy z czegoś korzystać, definiuje komfort i efektywność.

 

 

Czym jest komfort?

Komfort to jeden z najważniejszych aspektów skutecznego designu produktu lub usługi. Komfort w interakcji człowiek-maszyna jest jednym z głównych zagadnień użytecznego designu. Użyteczność, a przez to też komfort, określa subiektywną przyjemność, pożytek lub zadowolenie płynące z konsumowani dóbr.

 

 

Czym jest efektywność?

Efektywność to wykonywanie czegoś łatwiej. Efektywność można rozpatrywać w różnych aspektach.

  • Zmniejszenie wymaganej siły do wykonania zadania
  • Zmniejszenie liczby kroków niezbędnych do ukończenia zadania
  • Zmniejszenie złożoności zadania, uproszczenie go

Z efektywnością mamy styczność przez cały czas. Jeśli coś jest łatwiejsze do zrobienia są większe szanse, że to zrobisz i będziesz robić częściej. Jeśli z własnej woli robisz coś często to znaczy, że prawdopodobnie to lubisz. Jeśli lubisz to robić to znaczy, że jest to dla ciebie komfortowe.

 

Gdy następnym razem usłyszysz o ergonomii będziesz już wiedzieć co się za tym kryje dla ciebie. Mam nadzieję, że będzie to pocieszająca myśl.